Meer sparen of minder lenen?

  • 24 mei 2016
  • 0 reacties
  • 2489 Bekeken

Reputatie 3Over de jaren heen spaarde je wel wat centen samen (applausje daarvoor!). En nu lonkt de aankoop van een woonst. De vraag is dan hoeveel je gaat lenen? Daarvoor moeten we wat rekenen - waar zijn die wiskundeknobbels als je ze nodig hebt?

Eigen inbreng


Check eerst via de online simulator van Hello home! hoeveel je ‘eigen inbreng’ zal zijn. De kosten bovenop een woningkrediet kun je namelijk niet lenen en moet je eigenhandig betalen. Als je gaat kijken naar je spaarcenten min je ‘eigen inbreng’, hoeveel heb je dan over?

Inbreng van de bank


Als dat nog een flink bedrag is, kun je gaan voor een lagere lening. Want wat minder lenen, kan zijn voordelen hebben. De bank neemt namelijk een risico door je een grote som geld te lenen. Voor dat risico rekent de bank interesten aan. Hoe hoog het risico is van de bank (en de interesten) wordt onder andere bepaald door de quotiteit.

Quoti-wat?


Worstcasescenario: je kunt de lening niet meer afbetalen en de bank moet je huis verkopen. Bij een lagere quotiteit is het risico van de bank kleiner dat ze het geleende bedrag niet zouden terugkrijgen. Eigenlijk is het eenvoudig: je koopt een woonst van 200 000 euro en je leent slechts 150 000 euro, dan is je quotiteit 75% (lening / waarde van de woonst x 100). Het lager de quotiteit, hoe lager het risico voor de bank, des te lager de rentevoet.

Profiteer van een lage rentevoet


Je spaart dus best een mooi bedrag samen om zelf te investeren. Zo demp je de lening en betaal je lagere interesten. Hou wel rekening met de stand van de rentevoet: staat die laag, dan kan het tóch voordeliger zijn om iets meer te lenen en een deel van je spaargeld te investeren op een andere manier (vb. met beleggingen). Een hypothecaire lening brengt je namelijk ook een fiscaal voordeel op!

Laat je helpen bij dat vraagstuk door het Hello Team!

Wat bleek voor jou de beste optie: iets minder of net iets méér lenen?


0 reacties

Geen reactie

Reageer