De link tussen het kadastraal inkomen en de onroerende voorheffing?

  • 11 maart 2016
  • 0 reacties
  • 2671 Bekeken

Reputatie 3


Creative Common Licence - StartupStockPhotos

Als je eigenaar wordt van vastgoed, krijg je ook met enkele nieuwe begrippen te maken. Het Kadastraal Inkomen (KI) en de Onroerende Voorheffing (OV), om de twee belangrijkste maar meteen bij naam te noemen. Wat is juist het verschil tussen het KI en de OV en wat hebben ze met elkaar te maken?

Hoe zit het met… het kadastraal inkomen?


In eerste instantie is het belangrijk te noteren dat het gaat om een fictief inkomen. Onafhankelijk of je de eigendom verhuurt, zal een berekening (en gebruik) van het KI zich voordoen.

Het kadastraal inkomen is een geschatte huuropbrengst. Op basis van de huurprijzen van 1975 wordt een schatting gemaakt van wat jouw woonst je op jaarbasis zou opbrengen aan huur. Dat bedrag wordt verminderd met een forfaitair percentage voor de lasten. Sinds 1991 is het KI geïndexeerd. Het indexcijfer vind je op deze website.

Praktisch geeft het de volgende rekensom: geschatte huurwaarde op 01/01/1975 x 12 - 40% kosten = netto kadastraal inkomen. Dat bedrag vermenigvuldig je nog met het indexcijfer om het geïndexeerd kadastraal inkomen te hebben.

Oké, maar waarvoor dient het KI juist?
  • Het is het bedrag van het onroerend inkomen waarop je wordt belast in de personenbelasting. Het KI vul je dus in op je belastingsbrief.
  • Het is het bedrag waarnaar wordt gekeken bij de aanvraag van studiebeurzen, voor een verlaagd registratierecht,...
  • Het is de basis voor de berekening van de onroerende voorheffing.

Hoe zit het met… de onroerende voorheffing?


Zoals je hierboven leest, kan de onroerende voorheffing niet bestaan zonder het kadastraal inkomen. De onroerende voorheffing is een gewestelijke belasting die je betaalt op een eigendom, niet enkel op de huizen, maar dus ook de bouwgronden. Wat je jaarlijks betaalt, is een percentage van het geïndexeerd kadastraal inkomen en hangt af van het gewest waar je woont. De meest recente cijfers vind je hier.

Op de basisheffing kunnen de provincies en gemeenten nog opcentiemen (een toeslag van één procent op een bepaald tarief) heffen. Het aantal opcentiemen wordt jaarlijks herbepaald.

Er zijn verminderingen mogelijk op de onroerende voorheffing, onder bepaalde voorwaarden en afhankelijk van de gewesten. Om van een vermindering te kunnen genieten moet je soms apart een aanvraag doen, want ze worden niet steeds automatisch verrekend. Het is de persoon die op 1 januari eigenaar is die verantwoordelijk is voor het betalen van de OV van dat jaar.

Maakte jij reeds de berekening van het KI en de OV voor jouw woning?


0 reacties

Geen reactie

Reageer