Compromis = deal?!

  • 25 januari 2016
  • 0 reacties
  • 2512 Bekeken

Reputatie 1
Badge +1
Je droomwoning staat te koop? Laat ze niet aan je neus voorbijgaan en leg de verkoop vast in een compromis , al is het op een bierviltje! Ook een goed bod dat je als verkoper voor je huis krijgt, kun je bindend op de binnenkant van een lege pizzadoos neerpennen.

Op je tablet met wifi en een printer in de buurt, kan je een compromis uitschrijven, afdrukken en ondertekenen, maar weet dat het allemaal niet zo deftig moet. Een ondertekend bierviltje is onder de juiste voorwaarden immers wettelijk bindend. Dit zijn de basics.

• BINDEND EN RECHTSGELDIG! Het belangrijkste om te onthouden is dat een (ver)koopovereenkomst bindend is. Ook al staat ‘voorlopige koopakte’ op je papier, de koop of verkoop is definitief. In principe is zelfs een mondeling compromis bindend, maar dat valt moeilijker te bewijzen.

• TO THE POINT, MAAR VOLLEDIG
Je moet geen plechtig verdrag schrijven, maar vermeld zeker:
√ De identiteit van de koper en verkoper
(en zaken als: is de verkoper de enige eigenaar, meerderjarig, vrij van schulden - koopt de koper in eigen naam, enz.)

√ De aard en een zo gedetailleerd mogelijke beschrijving van het eigendom (wat hoort er wel en niet bij, afmetingen, gemeenschappelijke delen of erfdienstbaarheden zoals een doorgang naar een ander eigendom,...)

√ Gebruiksmodaliteiten van het vastgoed (is het bijvoorbeeld verhuurd en wat betekent dat voor de koper?)

√ In cijfers en letters, de overeengekomen prijs, betalingswijze en het voorschot.

√ De datum van de eigendomsoverdracht
(verlijden van de akte bij de notaris)

√ En last but not least: de handtekening van koper en verkoper en datum van de overeenkomst

• SCHADEVERGOEDING Als je toch niet koopt of verkoopt binnen de afgesproken termijn, dan mag de andere partij een schadevergoeding eisen (een wettelijk vastgelegd percentage van de overeengekomen prijs). Behalve als de koop niet doorgaat wegens ‘opschortende voorwaarden’.

• SORRY? ‘OPSCHORTENDE VOORWAARDE ’? Wel, je komt overeen om te kopen ‘op voorwaarde dat...’. De meest voorkomende reden is dat je de benodigde som via een hypothecaire lening kunt krijgen. Formuleer dat in het compromis als ‘opschortende voorwaarde’, wat betekent dat de overeenkomst geannuleerd wordt, indien het daar misloopt. Zo vermijd je een schadevergoeding te moeten betalen. Het is normaal dat de verkoper een termijn stelt waarbinnen je die info verzamelt.

• MAG IK ER EEN NACHTJE OVER SLAPEN? Zowel de koper als verkoper mogen bedenktijd vragen via eenhttps://nl.community.hellobank.be/hello-home-26/faq-betekent-verkoopoptie-aankoopoptie-242 (maar niemand is verplicht om een optie te geven). Krijg je een optie om een woning tegen een bepaalde prijs te kopen, dan ben je niet verplicht ze te kopen. De verkoper is wel verplicht ze jou tegen die prijs beschikbaar te houden tot de afgesproken termijn afloopt. Zelfs als een ander ondertussen meer biedt. Misschien wil omgekeerd de verkoper even met zijn familie overleggen of jouw bod wel de moeite loont. Door de bod-optie die je hem geeft, ben je verplicht om tegen de afgesproken prijs te kopen als de verkoper binnen de termijn je bod aanvaardt. Hij is in dit geval niet verplicht te verkopen.

• VOORSCHOT De verkoper mag bij het afsluiten van een compromis een voorschot vragen. Een snelle betaling van 10% is gebruikelijk.

• BINNEN DE 4 MAANDEN AFHANDELEN BIJ DE NOTARIS! De wet verplicht om binnen de 4 maanden de notariële akte in orde te hebben en de registratierechten te betalen.

Wil je nog meer weten over de aankoop van een woning? Ontdek het hier!

0 reacties

Geen reactie

Reageer