Beantwoord

[FAQ] Worden bijdragen beschouwd als giften, aankopen of investeringen?

  • 15 december 2015
  • 1 reactie
  • 3768 Bekeken

Reputatie 2
Badge +2
Zijn bijdragen eigenlijk giften, aankopen of investeringen?
icon

Beste antwoord door Lisa 15 december 2015, 17:37

Alles hangt af van het bedrag van de bijdragen, in verhouding tot de waarde van de beloningen.

Samengevat zijn er twee mogelijkheden:

1. Is er geen beloning of is de beloning “symbolisch” en hangt de waarde ervan niet af van het geschonken bedrag, dan wordt de schenking beschouwd als een gift.

Opmerking: op dit moment verschaft Hello crowd! geen fiscale attesten voor bijdragen aan verenigingen zonder winstoogmerk.

2. Is de waarde van de beloning rechtstreeks gekoppeld aan het bedrag van de bijdragen, dan gaat het om een aankoop.

Bijdragen worden in geen geval beschouwd als investeringen. De bedragen kunnen niet worden gestort in ruil voor aandelen of deelbewijzen, noch voor intellectuele eigendomsrechten (zie ook: “Ben ik de enige eigenaar van mijn project?”).

Opmerking: bij sommige projecten kan het aangewezen zijn om bijdragen als investeringen te beschouwen. We onderzoeken de mogelijkheid om deze optie in de toekomst aan te bieden, maar dit is niet het hoofddoel van Hello crowd! of Ulule. We willen in de eerste plaats fondsenwerving vergemakkelijken voor de initiatiefnemers, zonder investeringen.
Bekijk origineel

1 reactie

Reputatie 3
Badge +2
Alles hangt af van het bedrag van de bijdragen, in verhouding tot de waarde van de beloningen.

Samengevat zijn er twee mogelijkheden:

1. Is er geen beloning of is de beloning “symbolisch” en hangt de waarde ervan niet af van het geschonken bedrag, dan wordt de schenking beschouwd als een gift.

Opmerking: op dit moment verschaft Hello crowd! geen fiscale attesten voor bijdragen aan verenigingen zonder winstoogmerk.

2. Is de waarde van de beloning rechtstreeks gekoppeld aan het bedrag van de bijdragen, dan gaat het om een aankoop.

Bijdragen worden in geen geval beschouwd als investeringen. De bedragen kunnen niet worden gestort in ruil voor aandelen of deelbewijzen, noch voor intellectuele eigendomsrechten (zie ook: “Ben ik de enige eigenaar van mijn project?”).

Opmerking: bij sommige projecten kan het aangewezen zijn om bijdragen als investeringen te beschouwen. We onderzoeken de mogelijkheid om deze optie in de toekomst aan te bieden, maar dit is niet het hoofddoel van Hello crowd! of Ulule. We willen in de eerste plaats fondsenwerving vergemakkelijken voor de initiatiefnemers, zonder investeringen.

Reageer