[FAQ] Waarom en hoe moet ik het zelfcertificeringsformulier invullen?

 • 8 februari 2019
 • 0 reacties
 • 868 Bekeken

Reputatie 2
Badge +1
Als België niet je enige fiscale woonplaats is, moet je een zelfcertificeringsformulier invullen.

Doel van het zelfcertificeringsformulier


Het formulier is bedoeld om te voldoen aan de eisen van de Amerikaanse fiscale regelgeving (FATCA) en van de OESO (AEOI).
 • In het kader van de FATCA-regelgeving moet worden bepaald of je een Amerikaans staatsburger of inwoner bent.
 • In het kader van de AEOI-regelgeving moeten we de landen bepalen waar je als belastingplichtig wordt beschouwd.
Met de AEOI willen de Europese Unie en de OESO grensoverschrijdende belasting-ontduiking tegengaan. Deze richtlijn vereist van onze bank, net als van alle financiële instellingen, dat we nagaan of je belastingplichtig bent in een ander land dat deelneemt aan de automatische uitwisseling van informatie.
Als een klant een rekening heeft in een AEOI-land, maar belastingplichtig is in een ander AEOI-land, moet BNP Paribas Fortis de volgende informatie rapporteren:
 • identificatiegegevens;
 • saldo van de rekening;
 • inkomsten op de rekeningen (interesten en dividenden);
 • brutoverkoopopbrengst van financiële effecten.
De meldingsplicht is van toepassing op zicht-, spaar-, termijn- en effectenrekeningen, kapitaalverzekeringen (uitkering van een kapitaal) en lijfrenteverzekeringen (uitkering van een rente).

Een effectenrekening is noodzakelijk voor de uitvoering van het Hello fins!-beheercontract. Vandaar dat je het zelfcertificeringsformulier moet invullen en naar ons moet terugsturen. Deze stap is noodzakelijk want zonder deze informatie kan je effectenrekening niet ter beschikking worden gesteld en kan je dus niet beleggen via Hello fins!.

Hoe moet ik het zelfcertificeringsformulier invullen?


Hou er rekening mee dat wij als dienstverlener van bank- en beleggingsdiensten geen belastingadvies mogen geven. Heb je vragen over de aangifte van je FATCA- of AEOI-status, dan raden wij je aan om de belastingautoriteiten van de betrokken landen te raadplegen of een beroep te doen op een onafhankelijke belastingadviseur.

Hoe bepaal ik mijn fiscale woonplaats? Valt mijn fiscale woonplaats binnen het toepassingsgebied van de AEOI? Waar vind ik mijn TIN (Taxpayer Identification Number)? Het antwoord op deze en andere vragen in dit verband vind je op deze websites:

Kader I - Identificatie


Raadpleeg je officiële identiteitsdocumenten. Wat het adres van je vaste verblijfplaats betreft: als je meerdere adressen hebt en in meer dan één land als belastingplichtig wordt beschouwd, geef dan het adres van je hoofdverblijfplaats op.

Kader II - Fiscale woonplaats


In te vullen gegevens:
 • Minstens één fiscale woonplaats. Het begrip belastingplicht wordt door elk land bepaald. Raadpleeg hiervoor de definitie van de belastingautoriteiten van de landen die voor jou van belang zijn.
 • Het fiscaal identificatienummer (TIN) dat werd toegekend door het land waar je belastingplichtig bent (indien van toepassing).
 • Een bewijsstuk als het land waar je verblijft niet het land is waar je belastingplichtig bent. Naargelang je situatie zijn dan andere bewijsstukken vereist. Enkele voorbeelden:


 • US Person. Als je een Amerikaans staatsburger bent of belastingplichtig bent in de Verenigde Staten (Green Card of Substantial Presence Test), word je volgens de FATCA-regelgeving als een Amerikaans persoon (US Person) beschouwd. Moet je het verlies van Amerikaanse nationaliteit verantwoorden, bezorg dan het attest van verlies van Amerikaanse nationaliteit.

Geldigheid van je zelfcertificering


Je zelfcertificering blijft geldig zolang een wijziging in de omstandigheden geen invloed heeft op de status van je fiscale woonplaats of andere verplichte velden in dit formulier. Neem bij een wijziging in de omstandigheden waardoor dit formulier onjuist of onvolledig zou kunnen zijn, zo snel mogelijk contact op met het Hello-team om ons een bijgewerkte zelfcertificering te bezorgen.

0 reacties

Geen reactie

Reageer